ارکان و ساختار سازمانی

 

با توجه به اصل خوداتکایی مالی پژوهشکده و ضرورت کمینه سازی هزینه ها ، ساختار سازمانی پژوهشکده چابک طراحی شده ومشتمل بر شش رکن شامل رئیس ، معاون ، مدیر گروه پژوهشی، شورای علمی، عضو گروه پژوهشی مطابق شرح وظایف زیر پیش بینی شده است. نمودار تشکیلاتی پژوهشکده مطابق شکل زیر است .

 

 

شکل ۱ : نمودار تشکیلاتی پژوهشکده زیارت و گردشگری

 

structure

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2