آیین نامه پژوهشکده زیارت و گردشگری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مقدمه

امروزه زیارت و گردشگری به عنوان یک قابلیت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بسیار مورد توجه است و تأثیر آن بر حیات فردی و اجتماعی مردم انکار ناپذیر است. تاکید اسناد ملی توسعه ­ای جمهوری اسلامی ایران (همانند قانون پنجم و ششم توسعه کشور) و اسناد توسعه ای استان های کشور بر بهره ­گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های زیارت و گردشگری ، ضرورت مطالعه و تحقیق مستمر درباره این پدیده مهم را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این میان، استان خراسان رضوی با مرکزیت مشهد جایگاهی ویژه و ظرفیت قابل توجهی در زیارت و گردشگری دارد و آنرا در کانون این توجه قرار داده است.

پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد طبق آیین­ نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ­ها و پژوهشگاه ها مصوب ۷/۳/ ۱۳۹۰شورای گسترش آموزش عالی، بر اساس ابلاغیه شماره ۳.۲۵۲۷۸۵ مورخ 1390/۱۲/7 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی ، نهادها و موسسات عمومی یا غیردولتی کشور در حوزه زیارت و گردشگری به عنوان پژوهشکده « تقاضا محور» ایجاد شده و مصوبه تاسیس آن طی نامه شماره 193611/22/2 مورخ 1396/۰۸/23 از طریق وزارت عتف به دانشگاه فردوسی مشهد ابلاغ گردید.

این واحد پژوهشی به صورت مشارکتی از طریق انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و سازمانهای متقاضی در کشور در قالب چهار گروه پژوهشی به شرح زیر فعالیت می کند :

۱- گروه پژوهشی مطالعات فضایی و کالبدی زیارت و گردشگری

۲- گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی زیارت و گردشگری

۳- گروه پژوهشی مطالعات مدیریت و اقتصاد زیارت و گردشگری

۴- گروه پژوهشی مطالعات دینی زیارت و گردشگری

فعالیت این گروهها، بر اساس این آیین نامه در قالب موادی به شرح زیر صورت می گیرد :

 

ماده ۱: تعاریف

۱-۱وزارت عتف : منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می ­­باشد.

۱-۲دانشگاه: منظور دانشگاه فردوسی مشهد می ­باشد.

۱-۳پژوهشکده: منظور پژوهشکده زیارت و گردشگری می­باشد.

۱-۴گروه­ های پژوهشی : منظور گروه­ های چهارگانه پژوهشی مصوب پژوهشکده زیارت و گردشگری می­ باشند.

۱-۵سازمان متقاضی : منظور دستگاههای اجرایی ، نهادها و موسسات دولتی و یا غیردولتی هستند که برای انجام مطالعات حوزه زیارت و گردشگری با دانشگاه ، تفاهم نامه یا قرارداد همکاری امضاء می کنند.

۱-۶شورای علمی پژوهشکده: شورای متشکل از رئیس، معاون و مدیران گروه­های پژوهشی  پژوهشکده می ­باشد.

7- 1اعضای پژوهشکده: منظور اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که با حکم رئیس دانشگاه در یکی از گروه ­های پژوهشی چهارگانه پژوهشکده تمام یا بخشی از وظایف پژوهشی خود را انجام می ­دهند

ماده ۲: چشم انداز و موضوع فعالیت

پژوهشکده زیارت و گردشگری در افق ۱۴۰۴ پژوهشکده ای در تراز ملی و بین المللی است و فعالیت اصلی آن انجام تحقیقات کاربردی، توسعه ­ای و بنیادی ، ارائه آموزش های عالی کوتاه مدت ، تربیت پژوهشگران حرفه ای و ارائه خدمات مشاوره به سازمان های متقاضی در حوزه زیارت و گردشگری است.

ماده ۳: مأموریت

پژوهشکده زیارت و گردشگری با برخورداری از ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین ارتباطات گسترده با سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سطح ملی و بین المللی برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دارای اولویت در حوزه زیارت و گردشگری کشور اهتمام می­ ورزد. این مأموریت از طریق بکارگیری دستاوردهای علم و فناوری­ های نوین در این حوزه و با رعایت استانداردهای پژوهش علمی ، انجام می شود.

ماده ۴: اهداف

هدف از تأسیس پژوهشکده کمک به رفع نیازهای علمی پژوهشی کشور در حوزه زیارت و گردشگری و ارائه خدمات مشاوره­ علمی پژوهشی به سازمان های متقاضی است.

ماده ۵: محل فعالیت

محل فعالیت پژوهشکده در دانشگاه فردوسی مشهد است و قلمرو مطالعاتی آن حسب تقاضا می تواند بین المللی ُ ملی ُ منطقه ای ُ استانی و محلی باشد.

ماده ۶: وظایف

۱- انجام طرح ­های پژوهشی کاربردی، توسعه ­ای و بنیادی در زمینه زیارت و گردشگری

۲- ارائه خدمات مشاوره علمی پژوهشی به سازمان ­های متقاضی در زمینه زیارت و گردشگری

۳- برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره ­های آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه زیارت و گردشگری

۴- برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی در زمینه زیارت و گردشگری در سطوح ملی و بین المللی

۵- ترجمه و تالیف کتاب علمی در زمینه زیارت و گردشگری

۶- انتشار مجله بین المللی مطالعات زیارت و گردشگری به زبان انگلیسی

۷-تربیت دانشجویان دکترا یا پست دکترای پژوهشی در حوزه مطالعات زیارت و گردشگری

 

تبصره : پژوهشکده در انجام وظایف خود از همکاری علمی سایر نهادهای پژوهشی و دانشگاهی داخلی و خارجی بهره خواهد گرفت.

 

ماده ۷: منابع مالی

۱- درآمد ناشی از انجام پروژه­ های تحقیقاتی ، مشاوره های علمی ، برگزاری کارگاهها ، برگزاری سمینارها و سایر خدمات علمی پژوهشی ، مطابق ضوابط و مقررات مالی دانشگاه ؛

۲- کمک­ های بلاعوض سازمان­های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط دانشگاه

۳- فروش دانش فنی و محصولات علمی پژوهشکده ؛

۴- کمک های محتمل دریافتی از محل تبصره های قانونی مربوط در قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و آئین نامه های بودجه سنواتی کشور.

ماده ۸ : مقررات مالی

پژوهشکده از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» مصوب 1369/۰۱/18 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های داخلی در دانشگاه فردوسی مشهد است.

 

تبصره ۱: نحوه عقد قراردادهای پژوهشی ؛ نحوه تخصیص بالا سری طرح ها و همچنین نحوه اعطای مزایای مادی و معنوی (ارتقای علمی) به اعضای ذیربط پژوهشکده ، مطابق آیین نامه مربوط در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد است.

 

تبصره ۲: کلیه هزینه های پژوهشکده اعم از هزینه های جاری و تجهیزاتی از محل در آمدهای اختصاصی (درآمدهای حاصل از فعالیت های علمی پژوهشی) پژوهشکده تامین می شود. هزینه های مذکور در بودجه سالیانه پژوهشکده پیش بینی می گردد.

ماده ۹: سرمایه مادی

سرمایه مادی پژوهشکده شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول می­باشد و شامل موارد زیر است:

۱- ساختمان پژوهشکده و کلیه اموال و تجهیزات اداری مربوط که برچسب امین اموال دارند؛

۲- کلیه مواد مصرفی موجود در انبارها، اسناد و مدارک علمی حاصل از انجام فعالیت های پژوهشی، نمونه محصولات، منابع علمی، اطلاعات، کتب و نرم افزارها؛

۳- موجودی نقدی، اسناد قابل تبدیل به اعتبار نقد و مطالبات پژوهشکده.

ماده ۱۰ : مالکیت معنوی

مالکیت معنوی کلیه آثار علمی پژوهشکده اعم از کتاب ، مقاله ، مجله ، نرم افزار و دیگر محصولات فناورانه به پژوهشکده اختصاص دارد و انتشار آنها بدون مجوز پژوهشکده مجاز نیست.

ماده ۱۱: ارکان و ساختار سازمانی

با توجه به اصل خوداتکایی مالی پژوهشکده و ضرورت کمینه سازی هزینه ها ، ساختار سازمانی پژوهشکده مشتمل بر پنج رکن شامل رئیس ، معاون ، مدیر گروه پژوهشی ُ شورای علمی و اعضای گروه های پژوهشی مطابق نمودار تشکیلاتی زیر ایجاد گردیده است.

 

شکل ۱ : نمودار تشکیلاتی پژوهشکده زیارت و گردشگری

structure

تبصره: هرگونه بازبینی و اصلاح ساختار پژوهشکده منوط به تصویب شورای علمی، تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و طی مراحل قانونی مربوط در وزارت عتف است.

ماده ۱۲: رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در زمینه فعالیت پژوهشکده دارای تخصص باشد به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با حکم رئیس دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب خواهد شد.

ماده ۱۳: وظایف رئیس پژوهشکده

۱- تنظیم برنامه ­های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشکده ؛

۲- تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشکده؛

۳- نظارت بر حسن اجرای وظایف معاون پژوهشکده ، مدیران گروه های پژوهشی و ایجاد هماهنگی میان آنها؛

۴- برقراری ارتباط موثر و رایزنی مداوم جهت جلب حمایت و پشتیبانی سازمان های ذی ربط زیارت و گردشگری در داخل و خارج از کشور بویژه سازمان ها و موسساتی که با دانشگاه تفاهم نامه یا قرارداد همکاری امضا کرده اند ؛

۶- جلب نظر و همکاری مراکز پژوهشی و پژوهشگران شاخص حوزه زیارت و گردشگری داخل و خارج کشور؛

۷- امضای اسناد مالی و اداری پژوهشکده در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه؛

۸- ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشکده به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛

9- پیشنهاد معاون و مدیران گروه های پژوهشی به رئیس دانشگاه جهت صدور حکم.

ماده ۱۴: معاون پژوهشکده

معاون پژوهشکده از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی که در زمینه فعالیت پژوهشکده دارای تخصص باشد به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با حکم رئیس دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب خواهد شد.

ماده ۱۵: وظایف معاون پژوهشکده

۱- نظارت بر فعالیت ­های انتشاراتی پژوهشکده؛

۲- نظارت بر فعالیت سامانه ­های اطلاعاتی و اسنادی پژوهشکده؛

۳- پیگیری امور توسعه و تجهیز تجهیز پژوهشکده ؛

۴- تدوین برنامه ارتقاء مهارت­ های پژوهشی و آموزشی اعضای پژوهشکده؛

۵- تنظیم اسناد مالی و اداری پژوهشکده؛

۶-تهیه گزارش عملکرد سالیانه پژوهشکده ؛

۷- انجام و امضای مکاتبات اداری به نیابت از رئیس پژوهشکده؛

۸- انجام امور محوله از جانب رئیس پژوهشکده.

ماده ۱۶: مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده

مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با مرتبه استادیاری و بالاتر که در زمینه فعالیت گروه پژوهشی مربوط دارای تخصص باشد به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با حکم رئیس دانشگاه به مدت ۲ سال منصوب خواهد شد.

ماده ۱۷: وظایف مدیر گروه پژوهشی

۱-تهیه برنامه سالانه فعالیت پژوهشی،آموزشی وانتشاراتی گروه پژوهشی ذی ربط درچارچوب مقررات پژوهشکده؛

۲- ارائه طرح های پژوهشی پیشنهادی برای گروه مربوط؛

۳- ارائه طرح های پیشنهادی آموزشی برای گروه مربوط؛

۴- تلاش و رایزنی برای گرفتن طرح های برون دانشگاهی ؛

۵- نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی گروه ذی ربط؛

۶- تهیه و ارائه گزارش سالانه از فعالیت های گروه به رئیس پژوهشکده؛

۷- پیشنهاد انتخاب اعضای جدید گروه به رئیس پژوهشکده.

ماده ۱۸: انواع عضویت در گروه­های پژوهشی

گروه­ های پژوهشی دارای سه نوع عضو پیوسته، وابسته و افتخاری هستند:

۱- اعضای پیوسته هر گروه از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با مرتبه استادیاری و بالاتر که در زمینه فعالیت گروه پژوهشی مربوط دارای تخصص باشند به پیشنهاد مدیر گروه ، تایید رئیس پژوهشکده و با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به مدت دو سال منصوب می شوند.

۲-اعضای وابسته هر گروه از میان پژوهشگران ورزیده در زمینه فعالیت گروه پژوهشی مربوط که آمادگی همکاری پاره وقت با پژوهشکده را دارند به پیشنهاد مدیر گروه ، تایید رئیس پژوهشکده و حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به مدت دو سال منصوب خواهند شد.

۳-اعضای افتخاری هر گروه از میان محققان سرشناس داخلی یا خارجی که در زمینه فعالیت گروه پژوهشی ذی ربط دارای مرجعیت هستند. به پیشنهاد مدیر گروه ، تایید رئیس پژوهشکده و با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به عضویت افتخاری پژوهشکده (بدون قید مدت) منصوب خواهند شد.

 

تبصره ۱: تعداد اعضای پیوسته هر گروه بین پنج تا هفت نفر ، وابسته یک تا سه نفر و عضو افتخاری هر گروه تنها یک نفر می باشد.

تبصره ۲ : شرایط انتخاب و امتیازات اعضای افتخاری گروه ها مطابق آیین نامه تشویقی پژوهشکده خواهد بود.

ماده ۱۹: وظایف اعضای گروه پژوهشی

۱۹-۱وظایف اعضای پیوسته

۱- تلاش و رایزنی برای گرفتن طرح های جدید پژوهشی برون دانشگاهی ؛

۲-ارائه ایده های پژوهشی به مدیر گروه ذی ربط و آماده سازی طرح های پژوهشی؛

۳-مشارکت فعالانه در تنظیم برنامه گروه ؛

۴-ارتباط و همکاری موثر با مدیر گروه ؛

۵- قبول مسئولیت در اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی ذی ربط در پژوهشکده ؛

۶- تلاش برای انتشار نتایج پژوهشی در گروه مربوط.

 

۱۹-۲ وظایف اعضای وابسته

۱- تلاش و رایزنی برای گرفتن طرح های جدید پژوهشی برون دانشگاهی؛

۲-ارائه ایده های پژوهشی به مدیر گروه ذی ربط و آماده سازی طرح های پژوهشی؛

۳-همکاری در اجرای طرح های پژوهشی ُ آموزشی و مشاوره ای پژوهشکده؛

۴-همکاری در نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشکده.

 

۱۹-۳ وظایف اعضای افتخاری

۱-کمک مشاوره ای به گروه پژوهشی مربوط؛

۲-همکاری در نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشکده ؛

۳- شرکت در نشست سالانه پژوهشکده و ارائه سخنرانی.

ماده ۲۰: شورای علمی پژوهشکده

شورای علمی پژوهشکده مرکب از رئیس پژوهشکده (رئیس شورا)، معاون پژوهشکده (دبیر شورا) و مدیران گروه­ های پژوهشی است.

تبصره : رئیس پژوهشکده می تواند به تناسب موضوع از افراد متخصص و صاحب نظر یا نمایندگان تام الاختیار سازمان های متقاضی و یا مسئولان مربوط جهت شرکت در جلسه شورای علمی پژوهشکده دعوت به عمل آورد.

ماده ۲۱: وظایف و اختیارات شورای علمی

۱- بررسی و تصویب برنامه ­های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشکده؛

۲- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی گروه ­های پژوهشی؛

۳- تأیید صلاحیت علمی اعضای پیشنهادی برای پیوستن به گروه های پژوهشی؛

۴- بررسی و تصویب برنامه ­های آموزشی گروهها؛

۵- تأیید اعتبار علمی کتاب­ های پیشنهادی(تالیف یا ترجمه) جهت انتشار؛

۶- تأیید صلاحیت ناظران طرح ها ، داوران گزارشات و کتاب ها، مدیر مسئول ، سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجله مطالعات زیارت و گردشگری؛

۷- تصویب نشست ها و سمینارهای تخصصی پیشنهادی داخلی یا خارجی؛

۸- بررسی و تصویب پیشنهاد اعطای فرصت مطالعاتی و بورس های تحصیلی داخل و خارج به اعضا؛

۹- بررسی و تصویب پیشنهاد پذیرش دانشجویان دکتری یا پست دکتری پژوهشی در پژوهشکده؛

۱۰- بررسی و تصویب نهایی گزارش طرح های پژوهشی خاتمه یافته.

ماده ۲۲: تغییر در آیین نامه

هر گونه تغییر در مفاد این آیین نامه منوط به پیشنهاد رئیس پژوهشکده، تصویب شورای علمی و تأیید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد بود.

ماده ۲۳: مدت و خاتمه فعالیت (انحلال)

پژوهشکده مطابق با آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ­ها و پژوهشگاه ها مصوب 1390/۳/7 شورای گسترش آموزش عالی تشکیل گردیده و با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه مذکور فعالیت آن بدون محدودیت زمانی ادامه پیدا می کند و خاتمه احتمالی فعالیت (انحلال) آن منوط به شرایط مندرج در ماده ۱۱ آیین نامه مذکور است.

 

 

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2