مدیران گروه پژوهشی پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در احکام جداگانه ای مدیران گروه های پژوهشی پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد را منصوب کرد.

 

 

DSC 0553

 

دکتر حسین اکبری

 

مدیرگروه پژوهشی مطالعات اجتماعی زیارت و گردشگری

استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

ghasemi

 

دکتر محمد قاسمی خوزانی

 

مدیر گروه پژوهشی مطالعات فضائی و کالبدی زیارت و گردشگری

استادیارگروه آموزشی جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

lotf

 

دکتر محمدرضا لطفعلی پور

 

مدیرگروه پژوهشی مطالعات مدیریت و اقتصاد زیارت و گردشگری

استادگروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

 

pirozfar

 

دکتر سهیلا پیروزفر

 

مدیر گروه پژوهشی مطالعات دینی زیارت و گردشگری

دانشیار گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

 

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2