جلسه مشترک با رئیس و معاون نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 

جلسه مشترک رئیس و معاون پژوهشکده زیارت وگردشگری با رئیس و معاون نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی در روز چهارشنبه مورخ 1397/9/14 ساعت 30/8 صبح در محل دفتر ریاست پژوهشکده برگزار گردید. دو طرف بر استفاده از ظرفیت های موجود برای همکاری های آتی به ویژه بر همکاری های پژوهشی بین المللی و ظرفیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید گردید. مقرر شد تفاهم نامه های قبلی اصلاح و اجرائی گردد.

 

 

farhang

 

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2