جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 

جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان در روز چهارشنبه مورخه 1397/10/12 در پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید ارتباط و تعاملات بیشتری بین دبیرخانه شورای عمومی و پژوهشکده خصوصا در حوزه فرهنگ عمومی و ارتقاء فرهنگ زیارت و گردشگری مذهبی صورت گیرد.

ghaem.far2 

 

ghaem.far1

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2