جامعه شناسی گردشگری در خدمت توسعه صنعت توریسم ایران

 

 

 mirzayi2

 

تا کنون موضوعات گردش، سیر و سیاحت به دفعات مورد بحث قرار گرفته است و چندان موضوع جدیدی نیست، لیکن در دو سده اخیر با توجه به تحولات و دگرگونی های عظیم صنعتی و تکنولوژیکی، شاهد رشد چشم گیر و گستردگی این امر هستیم. در پی گستردگی و شیوع این پدیده، ابعاد آن افزایش یافته و همچنین پیچیده تر شده است. بر همین اساس، بررسی علمی این موضوعات نسبت به گذشته ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

چند بعدی بودن این پدیده آن را مستعد مطالعات میان رشته ای نموده و سبب توجه دانش های مختلف به آن شده است. چنان که می توان گفت علم اقتصاد از منظر اثرات اقتصادی گردشگری، علم انسان شناسی به اثرات فرهنگی آن، علم جغرافیا به الگوهای فضای جهانگردی، علوم سیاسی به جغرافیای سیاسی گردشگری، علم تاریخ به روند تکامل و تغییرات آن و دانش های دیگر به جنبه های متفاوت دیگری از آن توجه دارند.

از دهه 70 میلادی، جامعه شناسی به عنوان علم مطالعه پدیده های اجتماعی، به حوزه گردشگری توجه ویژه ای نموده و شاخه ای جدید در این حوزه شکل گرفت. ورود جامعه شناسی به این میدان، ساحت های جدید و ارزشمندی را فراروی محققان و اندیشمندان آن قرار داد. به گونه ای که می توان امروزه دو سطح کلی را در مطالعات و تحقیقات جامعه شناسی گردشگری تمیز داد؛ نخست بررسی دلایل و علل اجتماعی سیر و سیاحت و گردشگری و دوم پیامدها، کارکردها و اثرات اجتماعی آن.

مطالعه نقش گردشگری بر روابط بین گروهی، جوامع و فرهنگ ها، پدیدارشناسی تجربه سفر، اثرپذیری متقابل جامعه میزبان و گردشگر از یکدیگر، اثرات زیست محیطی گردشگری، مطالعه نقش متغیرهای چون نژاد، مذهب، تحصیلات، طبقه اجتماعی، جنس و... بر تمایل به سفر و گردشگری تنها بخش کوچکی از عرصه های متنوعی است که سبب جذابیت و کارآمدی جامعه شناسی گردشگری شده است.

جامعه شناسی گردشگری اگرچه در جامعه ایرانی هنوز مراحل نوزادی خود را طی می کند اما یقینا این شاخه نوپا می تواند در کنار سایر دانش های مرتبط، به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل بالای جامعه ایرانی در حوزه صنعت گردشگری و تبدیل ایران به یکی از قطب های توریسم دنیا موثر واقع شود. صنعتی که از کم هزینه ترین و محتمل ترین راه های توسعه جامعه مستعد ایرانی است.

 

حسین میرزایی- معاون پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد

تا کنون موضوعات گردش، سیر و سیاحت به تبعات مورد بحث قرار گرفته است و چندان موضوع جدیدی نیست، لیکن در دو سده اخیر با توجه به تحولات و دگرگونی های عظیم صنعتی و تکنولوژیکی، شاهد رشد چشم گیر و گستردگی این امر هستیم. در پی گستردگی و شیوع این پدیده، ابعاد آن افزایش یافته و همچنین پیچیده تر شده است. بر همین اساس، بررسی علمی این موضوعات نسبت به گذشته ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2