معرفی کتاب گونه شناسی گردشگری ارائه چارچوبی برای تقسیم بندی انواع گردشگری 

 

 

کتاب-گونه-شناسی-گردشگری-ارائه-چارچوبی-برای-تقسیم-بندی-انواع-گردشگری

 

 

موضوع گردشگری و نقش آن در توسعه کشورها و ابعاد و پیچیدگی های آن باعث توجه بسیاری از دانش ها و علوم بدان شده است و بر همین اساس تحقیقات و تالیفاتی نیز صورت گرفته است. یکی از شاخه های نوپای این حوزه جامعه شناسی گردشگری است که تلاش دارد به سهم خود به ابعاد و زوایایی اجتماعی این پدیده موثر و رو به گسترش بپردازد. تالیفات داخلی در مقایسه با حجم تالیفات خارجی این حوزه بسیار اندک است و پژوهشکده زیارت و گردشگری بخشی از تلاش خود را صرف تهیه، تالیف و ترجمه متون این حوزه خواهد کرد. در ادامه یکی از کتاب های موجود داخلی که می تواند باعث آشنایی علاقمندان و محققان این حوزه به مفاهیم اولیه و برخی تئوری های مطرح در این حوزه شود معرفی اجمالی می شود.

 در فصل اول نویسنده به تعریف مفاهیم و واژگان عمده گردشگری پرداخته و تاریخچه گردشگری در ایران و جهان را به گونه ای مختصر به بحث کشیده است.

در فصل دوم انگیزه های سفر و گردشگری و متغیرهای تاریخی، روانشناختی، اجتماعی، جمعیت شناختی موثر بر آن مورد توجه نویسنده بوده است. در ادامه به انواعی از تئوری های در خصوص انگیزه سفر اشاره شده که می تواند مورد استفاده محققان این حوزه باشد.

در فصل سوم به برداشت ها و دیدگاه های متفاوت از گردشگری همچون گردشگری به مثابه مهمان نوازی تجاری شده، مسافرت مردمی شده، شکل مدرن گذران اوقات فراغت و نوعی استعمار جدید اشاره گردیده است.

در فصل چهارم نویسنده با بررسی طبقه بندی های مختلف گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، تفریحی، طبیعت، کاری، شهری، روستایی، مذهبی، ورزشی، سلامت و بهداشت و.... تلاش دارد الگوی در این زمینه ارائه دهد. در این فصل علاوه بر انواع معمول و نام آشنای گردشگری انواع جدید و غریبی نیز مورد توجه و اشاره نویسنده است از جمله گردشگری تلخ، گردشگری مردگان، گردشگری نوستالژیک.

در فصل پنجم به پتانسیل بالای گردشگری در ایران اشاره می شود از جمله ظرفیت های فرهنگی، هنری، تاریخی، طبیعت، ژئوتوریسم، حیات وحش، شهری، روستایی، عشایری، مذهبی، ورزشی، ماجراجویانه، سلامت و.... در انتها نیز راهکارهایی جهت رشد و گسترش صنعت گردشگری در ایران ارائه می نماید. در این کتاب خواننده قبل از هر چیز انتظار ارائه یک گونه شناسی متفاوت با محققان و نویسندگان قبلی از سوی نویسنده این کتاب را دارد اما جای خالی این گونه شناسی در این کتاب محسوس است.

 

 

حسین میرزایی- معاون پژوهشکده زیارت و گردشگری

 

 معرفی کتاب «گونه شناسی گردشگری ارائه چارچوبی برای تقسیم بندی انواع گردشگری»

 

موضوع گردشگری و نقش آن در توسعه کشورها و ابعاد و پیچیدگی های آن باعث توجه بسیاری از دانش ها و علوم بدان شده است و بر همین اساس تحقیقات و تالیفاتی نیز صورت گرفته است. یکی از شاخه های نوپای این حوزه جامعه شناسی گردشگری است که تلاش دارد به سهم خود به ابعاد و زوایایی اجتماعی این پدیده موثر و رو به گسترش بپردازد. تالیفات داخلی در مقایسه با حجم تالیفات خارجی این حوزه بسیار اندک است و پژوهشکده زیارت و گردشگری بخشی از تلاش خود را صرف تهیه، تالیف و ترجمه متون این حوزه خواهد کرد. در ادامه یکی از کتاب های موجود داخلی که می تواند باعث آشنایی علاقمندان و محققان این حوزه به مفاهیم اولیه و برخی تئوری های مطرح در این حوزه شود معرفی اجمالی می شود.

 

 در فصل اول نویسنده به تعریف مفاهیم و واژگان عمده گردشگری پرداخته و تاریخچه گردشگری در ایران و جهان را به گونه ای مختصر به بحث کشیده است.

در فصل دوم انگیزه های سفر و گردشگری و متغیرهای تاریخی، روانشناختی، اجتماعی، جمعیت شناختی موثر بر آن مورد توجه نویسنده بوده است. در ادامه به انواعی از تئوری های در خصوص انگیزه سفر اشاره شده که می تواند مورد استفاده محققان این حوزه باشد.

در فصل سوم به برداشت ها و دیدگاههای متفاوت از گردشگری همچون گردشگری به مثابه مهمان نوازی تجاری شده، مسافرت مردمی شده، شکل مدرن گذران اوقات فراغت و نوعی استعمار جدید اشاره گردیده است.

در فصل چهارم نویسنده با بررسی طبقه بندی های مختلف گردشگری از جمله گردشگری فرهنگی، تفریحی، طبیعت، کاری، شهری، روستایی، مذهبی، ورزشی، سلامت و بهداشت و.... تلاش دارد الگوی در این زمینه ارائه دهد. در این فصل علاوه بر انواع معمول و نام آشنای گردشگری انواع جدید و غریبی نیز مورد توجه و اشاره نویسنده است از جمله گردشگری تلخ، گردشگری مردگان، گردشگری نوستالژیک.

در فصل پنجم به پتانسیل بالای گردشگری در ایران اشاره می شود از جمله ظرفیت های فرهنگی، هنری، تاریخی، طبیعت، ژئوتوریسم، حیات وحش، شهری، روستایی، عشایری، مذهبی، ورزشی، ماجراجویانه، سلامت و.... در انتها نیز راهکارهایی جهت رشد و گسترش صنعت گردشگری در ایران ارائه می نماید. در این کتاب خواننده قبل از هر چیز انتظار ارائه یک گونه شناسی متفاوت با محققان و نویسندگان قبلی از سوی نویسنده این کتاب را دارد اما جای خالی این گونه شناسی در این کتاب محسوس است.

 

حسین میرزایی- معاون پژوهشکده زیارت و گردشگری

 

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2