جلسه‌ی مشترک‌ پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه مطالعات شرق (Orient-Institute Istanbul )

 

جلسه‌ی مشترک‌ پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه مطالعات شرق (Orient-Institute Istanbul ) در استانبول ترکیه از زیرمجموعه‌های بنیاد ماکس وبر آلمان در محل پژوهشکده برگزارگردید. دو موسسه ضمن توافق در خصوص همکاری مشترک و دائمی در مطالعات زیارت، مقررکردند  در نخستین گام، دو کارگاه علمی در خصوص مطالعات تطبیقی زیارت در ایران و ترکیه در طی یکسال آینده در مشهد و استانبول برگزار نمایند. بعلاوه هر دو موسسه توافق کردند تلاش سازمان یافته‌ای برای حمایت و جذب دانشجویان دکتری و پسادکتری در زمینه‌های مورد علاقه انجام دهند. در این جلسه آقایان دکتر علی یوسفی، حسین میرزایی، احمدرضا اصغرپور، غلامرضا صدیق اورعی و خانم‌ها دکتر عذراء قندهاریون و سهیلا پیروزفر از اعضای پژوهشکده و آقای دکتر رابرت لانگر و خانم دکتر کاتیا ریک از موسسه مطالعات شرق حضور داشتند. همچنین آقای مسعود فتاح‌زاده و خانم ها بتول محمودمولائی، عطیه صادقی و زهرا بستان از دانشجویان دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و از دستیاران پژوهشی پژوهشکده در این جلسه حضور داشتند.

IMG 20191111 175744

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2