تاریخچه پژوهشکده زیارت و گردشگری

 

پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد طبق آیین­ نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه ­ها و پژوهشگاه ها مصوب ۷/۳/ ۱۳۹۰شورای گسترش آموزش عالی، بر اساس ابلاغیه شماره ۳.۲۵۲۷۸۵ مورخ 1390/۱۲/7 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) به منظور پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دستگاه های اجرایی ، نهادها و موسسات عمومی یا غیردولتی کشور در حوزه زیارت و گردشگری به عنوان پژوهشکده « تقاضا محور» ایجاد شده و مصوبه تاسیس آن طی نامه شماره 193611/22/2 مورخ 1396/۰۸/23 از طریق وزارت عتف به دانشگاه فردوسی مشهد ابلاغ گردید.

 

111

 

این واحد پژوهشی به صورت مشارکتی از طریق انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و سازمانهای متقاضی در کشور در قالب چهار گروه پژوهشی به شرح زیر فعالیت می کند :

 

 

 • مطالعات اجتماعی زیارت و گردشگری
 • مطالعات فضایی و کالبدی زیارت و گردشگری
 • مطالعات مدیریت و اقتصاد زیارت و گردشگری
 • مطالعات دینی زیارت و گردشگری

112

 

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2