نمایش # 
جلسه گزارش نتایج پژوهش «ارزیابی وضعیت سلامت زائران پیاده اربعین»
بازدید سرپرست محترم معاونت زیارت و گردشگری استان از پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی
جلسه مشترک با مهمانان عراقی از دانشگاه العمید و آستان قدس حضرت ابوالفضل العباس (ع)
جلسه ای مشترک با اعضای گروه آموزشی مدیریت
جلسه مشترک با معاون و مدیر پژوهشی دانشگاه
جلسه مشترک با آقای دکتر هاشمی مشاور رئیس دانشگاه و آقای دکتر ملک زاده مدیر توسعه وانتقال فناوری دانشگاه
جلسه مشترک با اعضای گروه مطالعات دینی زیارت و گردشگری
جلسه مشترک با اعضای گروه آموزشی جغرافیا
جلسه مشترک با اعضای گروه آموزشی تاریخ
جلسه مشترک با اعضای گروه علوم اجتماعی
جلسه مشترک با تعدادی از دانشجویان دوره دکتری دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی
جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان
جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان
جلسه مشترک با رئیس و معاون نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی
جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی
جلسه مشترک با اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

گزارش تصویری

 • جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

  جلسه مشترک با حضور معاون فرمانداری شهرستان کلات و جمعی از مدیران سایر سازمانها و نهادها و کارآفرینان شهرستان

 • جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

  جلسه مشترک با حضور قائم مقام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیران دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان

 • جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

  جلسه مشترک با حضور معاون زیارت و هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی

 • جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

  جلسه مشترک با رئیس و معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شعبه خراسان رضوی

 • new1

  اولین جلسه کارگروه مشترک اجرائی زیارت و امور فرهنگی و اجتماعی در چارچوب توافق نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

 

 2