چشم انداز پژوهشکده زیارت و گردشگری

 

چشم انداز و موضوع فعالیت      

پژوهشکده زیارت و گردشگری در افق 1406 پژوهشکده‌ای در تراز ملی و بین المللی است و فعالیت اصلی آن تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران حوزه زیارت و گردشگری و کمک به شبکه‌سازی کنشگران این حوزه از طریق انجام تحقیقات مسأله محور، توسعه‌­ای و بنیادی، ارائه آموزش‌های عالی کوتاه مدت، تربیت پژوهشگران حرفه‌ای و ارائه خدمات مشاوره به سازمان‌های متقاضی می‌باشد.

 مأموریت

پژوهشکده زیارت و گردشگری با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین ارتباطات گسترده با سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سطح ملی و بین المللی برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دارای اولویت در حوزه زیارت و گردشگری کشور اهتمام می­‌ورزد. این مأموریت از طریق بکارگیری دستاوردهای علم و فناوری­‌های نوین در این حوزه و با رعایت استانداردهای پژوهش علمی، انجام می‌شود.

 

 

  2