تفاهم نامه ها

پژوهشکده از بدو تاسیس، با سازمان های مختلفی تفاهم نامه منعقد نموده است از جمله؛

  • آستان قدس رضوی
  • استانداری خراسان رضوی
  • سازمان تبلیغات اسلامی
  • فرمانداری شهرستان کلات

 

  2