چهارمین نشست تخصصی زیارت و گردشگری با عنوان نشست بررسی رابطه طراحی شهری و هویت زیارتی شهر مشهد

بزرگ 2

چهارمین نشست تخصصی زیارت و گردشگری با عنوان نشست بررسی رابطه طراحی شهری و هویت زیارتی شهر مشهد با سخنرانی دکتر قلندریان هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر فرقانی نماینده معاونت شهرسازی شهرداری مشهد، در سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برگزار گردید.در این نشست دکتر قلندریان به ارائه بحثی نظری در ارتباط بین طراحی شهری و هویت زیارتی پرداخت. او در این نگاه فرآیند هدایت و کنترل چند سطحی طراحی شهری را ترسیم نموده و نسبت بین هویت یک فرد و یک مکان را تشریح نموده و بیان کرد که هویت فرد و مکان با هم همپوشانی دارد ولی یکسان نیست.این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در ادامه مطرح کردن که ما متاسفانه عموما به جای پرداختن به علل حقیقی مسئله، به دنبال علامت درمانی هستیم.وی در نهایت نیز به ارائه ملاحظاتی جهت به کارگیری در مدل های طراحی شهری پرداخت. در ادامه دکتر فرقانی به عنوان نماینده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مقدس بیان کرد که مشهد از ابتدا حول محور امام رضا ع شکل گرفته و باید هم همینطور ادامه یابد. او ضمن ارائه عملکرد شهرداری جدید در رابطه با شهرسازی ها و حفظ هویت زیارتی شهر بیان کرد که در طرح تفصیلی جدید سعی کردیم ضمن حفظ هویت معنوی و زیارتی مشهد و عدالت و آزادی لازم، پیشرفت لازم را داشته باشیم. او در نهایت بیان کرد که علی رغم اینکه نمی توان برخی از اشتباهات در حوزه تخریب های بافت های قدیمی مشهد را جبران کرد ولی در مجموع سعی در جبران خطاها داریم.

بزرگ1

 

  2