دومین نشست بررسی الزامات سند ملی زیارت : ابعاد سیاستی نگارش سند ملی زیارت

بزرگ 45

نشست بررسی ابعاد سیاستی نگارش سند ملی زیارت، عصر چهارشنبه 10 اسفندماه 1401 با حضور دکتر حاجیلویی، قائم مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین بذرگری هاشمی، مشاور تولیت آستان قدس رضوی و دکتر ناصحی، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیارت شورای شهر مشهد، به میزبانی پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در ابتدای نشست دکتر حاجیلویی با اشاره به تدوین «چارچوب تصویب اسناد ملی فرهنگ» در شورای عالی، بیان کرد که تدوین سندها را به کنشگران حوزه سند سپردیم و سعی می کنیم تا از ورود مستقیم دولت و نهادها در نوشتن اسناد جلوگیری کنیم زیرا علاوه بر اشراف کنشگران و فعالان هر حوزه به مسائلش، زمانی در اجرای سند توسط ذی نفعان موفق خواهیم بود که ایشان در طراحی سند سهم و نقش فعال داشته باشند.  در ادامه دکتر ناصحی بیان نمود علی رغم حضور حدود 20 سازمان فرهنگی در مشهد، هرگاه اسمی از کارفرهنگی به میان می آید، توجه عموم به سمت شهرداری جلب می گردد ولی تا می خواهیم در شهرداری سیاست گذاری فرهنگی کنیم، می گویند خیر، شهرداری باید صرفا ابلاغ ها را انجام دهد لذا باید در سند ملی زیارت هم نقش تمام ذینفعان مشخص گردد و هم جایگاه مشخصی برای مردم قرار داده شود. در انتها نیز حجت الاسلام و المسلمین بذرگری هاشمی ضمن تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به نگارش سند، بیان کرد که در نوشتن سند باید به کارها و اسناد قبلی مثل سند توسعه کمی و کیفی زیارت نیز توجه شود.

 

  2