جلسه بررسی ظرفیت های همکاری بین پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی، پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی و پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

 

بزرگ 78

 

 

جلسه بررسی ظرفیت های همکاری بین پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی، پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی و پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، 11 اردیبهشت 1402 در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی برگزار شد.  در این نشست که با حضور مدیران پژوهشکده ها و تعدادی از اعضای هیئت علمی گروه های مختلف آن ها برگزار گردید، بر لزوم استفاده از داده های پیمایشی و کتابخانه ای هر طرف توسط طرف مقابل به منظور تسهیل و تدقیق پژوهش ها و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع تاکید گردید

 

  2