• کاور یکپارچه فارسی

مجموعه نشست های زیارت در افق برنامه هفتم :

 نشست «چشم انداز فرهنگی و اجتماعی زیارت»

 

زیارت کوچک

 

پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار می کند :
مجموعه نشست های زیارت در افق برنامه هفتم
«چشم انداز فرهنگی و اجتماعی زیارت»

با حضور :
🔸دکتر قاسم زائری
رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
🔸دکتر میثم مهدیار
معاون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
🔸دکتر محمدرضا قائمی نیک
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

🔹دبیرعلمی :
علی محمدزاده
دانشجوی دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر پژوهشکده زیارت و گردشگری

مکان : دانشگاه فردوسی، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، سالن شورا
 زمان : شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۳ الی ۱۵

🔗 پیوند شرکت مجازی
http://vroom.um.ac.ir/cpts

🆔@fum_cpts

 

  2